Yeni Medya

Çağımızın en popüler kavramlarından birisi; Yeni Medya. İnternetin hayatımıza dahil olmasıyla birlikte hayatımızda büyük yer edinen Yeni Medya Nedir, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dersleri? Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? Konularına gelin hep birlikte bakalım.

Yeni Medya ve İletişim Konu Başlıkları

 • Yeni Medya Nedir?
 • Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir?
 • Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dersleri Nelerdir?
 • Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yeni Medya Nedir?

Yeni Medya Nedir? Kavramını irdelemek için öncelikle kavramın tarihçesine inmemiz daha doğru olur. Kitle iletişim araçları (Radyo, Sinema, Gazete, Televizyon) gibi iletişim aygıtlarını kapsayan medya insanların “Haber alma özgürlüğünü” kolaylaştırmak için ortaya çıkmış ve insanlık tarihinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Romalıların “Acta Diurna” ismini verdikleri günlük haberlerin kaydedildiği belgelere verilen isimlerle başlayan bu serüven insanlık tarihiyle birlikte gelişti.

İnsanlık tarihinin gelişmesiyle birlikte Medya, internetin hayatımıza dahil olmasıyla birlikte yerini artık yavaş yavaş Yeni Medya kavramına bırakmıştır. İnternetin gelişim süreci ile birlikte Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 ile birlikte hayatımıza girmiştir.

İşte tüm bu açıklamalardan Yeni Medya Nedir? Sorusunu açıklayacaksak; Akıllı cihazlar ve İnternet tarafından oluşturularak kullanılan dijital ortamlara denir. Yeni Medyayı, Geleneksel Medyadan ayıran en büyük etken iletişimin çift yönlü şekilde; zaman, mekân unsurlarının fark etmeksizin bu sınırları ortadan kaldırarak gerçekleştirmesidir.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Nedir?

Üniversitelerde dört yıllık bir lisans eğitimine sahip olan Yeni Medya ve İletişim bölümü dijital medya ve iletişim alanında uzmanlaşacak, eleştirel düşünceleri ile medya sektörü ve akademiye farklı bakış açıları katabilecek, sosyal duyarlılığı sayesinde teorik ve pratikte öğrendiği bilgileri, dijital ortamda kitlelere ulaştırma amacını taşıyan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan Yeni Medya ve İletişim Bölümünde öğrencilere; Yeni medya kuramlarını, dijital dünyada hayatımıza girmiş olan kavramlar ile aktarılmasıdır. Sosyoloji, Teknoloji, Küreselleşme gibi birçok alanda ders alan öğrenciler birçok alanı tanımış oluyorlar.

Tüm bu kavramları tanıma sürecinde teorik derslerin yanında; pazarlama, reklamcılık, tasarım, yazılım, e-ticaret gibi uygulamalı dersleri alarak teorik olarak almış oldukları bilgileri uygulama alanlarında kendilerini geliştirme olanağını yakalıyorlar. Böylelikle teorik ve uygulamalı olarak birçok alanla tanışan öğrenciler Yeni Medya alanında olan birçok alt daldan istedikleri alanlara yönelerek uzmanlaşma yoluna girmiş oluyorlar.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite müfredatlarına göre değişiklik gösteren Yeni Medya ve İletişim bölümü dersleri ağırlıklı olarak teorik ve uygulama karışımı dersleri içeriğini kapsamaktadır. Birinci yılda genel olarak temel sosyal formasyon bilgileri kazandırmak amacıyla teorik ağırlıklı dersler verilir. Bölümün ikinci yılında iletişim bilimleri dersleri yanında sosyal medya dersleri verilmeye başlanır. Üçüncü ve dördüncü yılda ise tamamen artık bölüm odaklı uygulama derslere geçiş yapılır. Bölüm derslerini maddeler halinde sıralayacak olursak:

 • İletişim Sosyolojisi
 • Sosyal Medya Pazarlamaları
 • Sosyal Medya Reklamcılığı
 • Sosyal Medya Analizi
 • Fotoğrafçılık
 • Medya Okuryazarlığı
 • Dijital Tasarım
 • Video, Ses Yapım Teknikleri
 • Dijital Oyun Tasarımı
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • 3D Modelleme
 • Medya Veri Madenciliği

Ve daha fazlası gibi Yeni Medya ve İletişim bölümü dersleri üniversitelere göre değişiklik gösterse de temel ve ağırlık olarak bu tarzda dersleri odağına alır.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezunlarının, yapabileceği iş skalası ve yelpazesi oldukça geniştir. Dört yıl süren dolu dolu bir eğitim sonrası iş hayatına atılacak olan öğrenciler bölüm sırasında alanında dersleri alırken kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara yönelmektedirler. Yeni Medya ve İletişim Bölümü Mezunlarının yapabileceği mesleklere sıralayacaksak genel olarak;

 • Dijital Pazarlama Uzmanı
 • Sosyal Medya Uzmanı
 • Metin Yazarı
 • Kreatif Direktör
 • Yaratıcı Medya
 • Multimedya Sistemleri Geliştirme
 • İçerik Üreticiliği

Gibi Meslekler başta olmak üzere dijital ve yeni nesil ortamlarda yapılan tüm işlerin yanında geleneksel medyanın da bazı alanlarında iş imkanlarına sahip olunarak bu alanlarda çalışılabilmektedir.

Rasathane Nedir? İlk Rasathane: Takiyüddin’in Rasathanesi

Fesatlık Testi Ne Kadar Fesatsın?