Kuşaklar, Kuşaklar ve Yılları

kuşaklar

KUŞAKLAR

Kuşaklar kavramı yaklaşık otuz senelik yaş gruplarının birleşimini oluşturan kişiler topluluğunu oluşturmaktadır. Nesil, Kuşaklar ve Jenerasyon kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır. Türk dil kurumunun tanımına bakacak olursak ; ‘‘Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğudur’ ’demektedir.

 

Bu açıklamadan yola çıkacak olursak Kuşaklar Kavramı; ‘‘aynı dönemlerde yaşayan, ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu gruplar’’ olarak tanımlanmaktadır. Kuşaklar beraber iş yapabilme ve ekip ruhunu farklı gruplarda kullanabilme gibi hususlara sahiptir. Bu nedenle kuşakların ayrımı gündeme gelmektedir. Her kuşağın bakış açıları ve iş görme tarzlarını görebilmek ve sosyo-kültürel yapının oluşumunu sağlamak için gruplar halinde ayrımların yapılması gerekmektedir.

 

Kuşakları sadece doğum yıllarına göre ayırıp gruplandırmak çokta doğru olmaz. Kuşakların yaşadıkları toplumun normları, değerleri, toplumun hissettikleri kuşakları gruplandırmak için de kullanılmaktadır. Aynı zamanda kuşakların kendi güdüleriyle, yaş, işe karşı tutumu, bulunduğu zaman diliminin etkisi kuşaklarda değişime sebep olmaktadır (www.capital.com.tr).

 

Bu nedenle kuşaklar ; ‘‘Sessiz kuşak , Baby Boomers(bebek patlaması), X kuşağı , Y kuşağı  ve Z kuşağı  ’’  olarak sınıflandırılarak anlatılmıştır. Ancak herhangi bir kuşağı tanımlarken her özelliğin sadece o kuşağa ait olduğunu söylememek mümkün olamaz çünkü her kuşakta her bir özellik mevcut bulunmaktadır.  Literatürdeki kuşak tanımlarını incelediğimizde:

 

Kuşaklar ve Yılları

 

Sessiz kuşak (1925-1945)

Savaş yılları olarak da bilinirler.1925-1945   yılları arasında doğmuş olan kişilerin kuşağıdır. Bu dönemde yaşanan karakteristik olaylar yani ikinci dünya harbi ve mali sıkıntılar dönemine denk gelmektedir. Sessiz kuşak üyeleri karar vermede çok dezavantajlı olan, tartışmalı, çıkarcı ve süreç odaklı kişilerdir. Sessiz kuşak üyeleri inisiyatif kullanmayan üst otoriteden emir bekleyen ve yöneticilerinin söylediklerini yapan sadık kişilerdir. Denge ve düzen sessiz kuşak için çok önemlidir. Teknoloji sessiz kuşak için uyum göstermeleri gereken bir süreçtir.

Baby Boomers Kuşağı (bebek patlaması)(1946-1964)

1946-1964 yılları arasında doğmuş kişilerin kuşağıdır.1946 yılında sona eren ‘İkinci dünya savaşı’ 1964 yılında ABD’de düşen doğum oranları dikkate alındığında bebek patlaması kuşağının zaman Aralığı 1946-1964 yılları arasında doğan kişiler olarak literatürde kabul edilir. Bebek patlaması kuşağındaki bebek sayısı arttıkça yeni teknolojiler gelişerek yeni üretimlere yer verilmiştir. Vietnam harbi sessiz kuşak ve bebek patlaması kuşağı ayrımı arasındaki en önemli olaydır.

X Kuşağı(1965-1979)

X kuşağı 1965-1979 , yılları arasında doğmuş kişilerin kuşağıdır. Bu kuşak üyeleri cinsiyet rollerinde ve aile yapılarında önceki kuşaklardan farklı değişikliklere şahitlik etmişlerdir. Bu neslin aileleri çalıştıkları için genellikle doğum oranları azdır. X kuşağı iş dünyasında sadık, insiyatif kullanma olanağı yüksek, örgüte bağlılığı yüksek olduğu için uzun yıllar aynı iş yerinde çalışan kuşaktır. Teknolojinin yeni yeni kullanılmaya başladığı döneme denk geldikleri için zorunlu olarak teknolojiyi öğrenmek zorunda kalmıştırlar. Toplum sorunlarına karşı duyarlıdırlar. Çalışma esnasındaki motivasyonları yüksektir. X kuşağının sorumluluk becerisi gelişmiş bir gruptur.

Y Kuşağı (1980-2000)

Y kuşağı 1981-2000 yılları arasında doğmuş kişilerin kuşağıdır. Aslında y kuşağı teknoloji ile büyüyen bir kuşaktır. Y kuşağı teknolojiden yararlanan ilk nesildir.  Nedeni ise bu nesil, işyerlerinde teknoloji ile çok yakından etkileşim sağlamıştır. Eski nesillere göre bu nesil teknoloji konusunda farklı bakış açısıyla düşünmektedir. Bu kuşak sosyal ağlarda ve internette diğer kuşaklara göre daha fazla zaman harcayarak kişilerle iletişim halinde olduğu için daha fazla mesaj göndermektedir. Y kuşağı üyeleri kolayca çoklu görevlere adapte olabilen bir gruptur.

Z Kuşağı (2000 ve sonrası) 

2000 ve sonrası doğan kişileri kapsayan kuşaktır. ‘‘İnternet kuşağı’’ da denilen bu kuşak çocuklarına kristal çocuklar denmektedir. Yeni teknolojiyle iletişim imkânı hep bir arada olan Z kuşağı farklı bir şehirde olsa bile teknolojik cihazlarıyla her zaman sözlü ve görsel duygu içerisinde, irtibat sağlayabilmektedirler.

Zihin Sarayı Metodu

Koç Üniversiteli Öğrencilerin Zaferi: Odeon Hareketi