İç Diyalog Nedir?

Edebiyat derslerinde sıkça karşımıza çıkan bir konu olmuştur İç diyalog. Peki iç diyalog nedir? İç diyalog tekniği nedir? İç diyalog örneği nasıl yazılır? Kavramlarına haydi gelin hep beraber bakalım.

İç diyalog konu başlıkları

  • İç Diyalog Nedir

  • İç Diyalog Tekniği

  • İç Diyalog Örnekleri

İç Diyalog Nedir

İç Diyalog Nedir? kavramını açıklayacaksak; Roman ve öykülerde, kitaptaki kahramanın kimselerin duyamayacağı şekilde işitilmeyen konularına “İç Diyalog” veya “İç Monolog” denilmektedir. Ruhsal Olgular, Gerçeklik Kaygıları gibi konuları aktarmada genellikle tercih edilmektedir. Bu tarz olgulara yer vermek isteyen yazarlar genelde bu “İç Diyalog” veya “İç Monolog” tekniğine sık sık başvurmaktadır.

İç Diyalog Tekniği

İç diyalog tekniğinde kahramanların kendi içlerinde seslendirmiş oldukları tekil ve oldukça uzun olan metinlerdir. Buradaki detay; roman kahramanı hiçbir dolaylama gibi unsurlara girmeden yalnızca konuşur, herhangi bir geri dönüş veya yanıt bekleme gibi kaygılar gütmediğinden ötürü bilinci ve bilinçaltını okuyucuya sergiler.

İç diyalog söz konusu olduğunda; konuşma unsurlarının soru-cevap çerçevesinde, karakterin benliği ve oluşan diyalog atmosferinde yapılmasıdır. Roman kahramanının kendi kendine sorular sorması ve bu sorulara sanki bir başka karakterden yanıtlar alıyor gibi kendi sorularını kendi cevaplayarak yanıtlar verir. İç diyalog tekniği ve İç Monolog tekniğini fark etmek için anlatıcının aktarımları ile roman kahramanının arasındaki bağlantıyı dil bilgisel olarak görmeliyiz.

Burada en çok karıştırılan nokta; iç diyalog ile bilinç akışı tekniğidir. İç diyalog ile bilinç akışı tekniği arasındaki en temel fark; iç diyalogda cümleler birbiri ile mantıklı şekilde bağlamsal ve uzun bir şekilde olmaktadır. Yani iç diyalogda konular arası geçişler gibi unsurlar olmaz.

İç Diyalog Örnekleri

İç Diyalog Nedir ve İç Diyalog Tekniği konusunu işlediğimize göre şimdi hep beraber İç Diyalog Örneklerine bakalım;

“Zehra, Suphi’yi de düşman addetmekte idi. Düşman, fakat hâlâ sevimli düşman. O düşman hâlâ bugün mütareke teklifinde bulunacak olsa ona teslîm-i silâha hazır idi. Parçalanası kalp! Kör olası kalp!… Hâlâ onu, o nankörü, o hercaî-meşrebi seviyorsun.” (Zehra/ s. 61).

Ne bayağı kadın!… Yazık ekipaja! O da bir şey değil a… zati modası geçmiş!… Hayvanlar dersen kaç paralık şeyler?… Öyle ordiner insanlar kendileri gibi insanlara meyleder. Se natürel, lâkin domaj vualâ ün bote mal plase! Si se –tün bote par egzampl!” (Araba Sevdası/ s. 25).

Ne kadar güzel! Ne kadar parlak… güzel natür! Bugün o da aynı benim sevgilim gibi blond! Demek ki yarın kendisini göreceğim… evet, yarın mutlak gelir. Ârizemi takdim ederim. O da elbet hüsn-i kabul der, eğer bizim zevzek gene bir entrig yapmazsa… bakalım talih ne gösterir.” (Araba Sevdası/ s. 81)

Yukarıda görmüş olduğumuz İç Diyalog Örneklerine baktığımızda karakterin kendi iç dünyasında olaylar karşısında verdiği soruları ve bu sorulara başkasından yanıt geliyormuş gibi yine kendisinin cevaplamasına şahit oluyoruz.

Bu yazımda sizlere elimden geldiği kadar İç Diyalog konusunu anlatmaya çalıştım umarım bu yazmış olduğum yazı hoşunuza gitmiştir. Sürç-ü Lisan ettiysek affola. Bu yazmış olduğum İç Diyalog konulu yazı hoşunuza gittiyse buraya tıklayarak ilginizi çekecek bir başka yazıya ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışında İş İmkanı Olan Meslekler

Aşağılık ve Üstünlük Kompleksinin Birey Üzerindeki Analizi