Destanlaşmış Aşklar

Evet bu yazımızda sizlerle beraber destanlaşmış aşklar ve bu aşklardan doğan efsaneleşmiş aşk hikayelerini inceleyeceğiz.

1.Arzu ve Kamber

Evet destanlaşmış aşkların başında Arzu ve Kamber’in hikayesi yer alıyor. Ancak belirtmemiz gerekilir ki birçok efsaneleşmiş aşk hikayeleri gibi bu hikayenin de türevleri başka kaynaklarda kaleme alınmış biz ise doğruluğu daha yüksek olan halini sizlere sunacağız. Kamber, eşkıyalar tarafından bir kervan baskını sonucunda kurtulan tek çocuk olmuş ve daha sonra da başka bir aile tarafından evlatlık alınmıştır. Bu çocuğa da yeni ailesi Kamber adını vermiştir. Arzu’nun babası Kamber’i evlatlık almış ve her ikisini de birbirinden ayırmamıştır. Bir zaman sonra Arzu’nun babası vefat etmiş ve bu iki genç birbirlerine aşık olmaya başlamışlar. Ancak bu aşka engel olan bir kişi varmış ve o da Arzu’nun annesiymiş. Hatta birbirlerine varmalarını o kadar istemezmiş ki Kamber’i zehirlemeye dahi kalkmış Kamber şans eseri kurtulmuştur. Yapacak başka bir seçeneği kalmayan kadında kızını başkasına vererek çözüm bulmuş bu haberi duyan Kamber kendisini yollara vurmuştur. Diğer taraftan da Arzu’nun kocasına yar olmamış ve kocası üzüntüden ölmüştür. Kocası vefat edince yeniden memleketine dönmüş ve iki aşık birbirlerine kavuşmuşlar. Ancak kavuşmalarıyla ölülerini su kaplamış ve mezarlarından birer güvercin uçmuş bu şehit olduklarının habercisiymiş.

2. Tahir ile Zühre

Şimdi ki efsaneleşmiş aşk hikayelerimizden biri de Tahir ile Zühre hikayesidir. Bu hikaye s-zaten destanlaşmış aşkların başında gelmektedir. Çok evvelden evlat sahibi olamayan bir padişah varmış aynı zamanda kendisi gibi vezirinin de çocuğu olmuyormuş. İkili bir gün yolda giderken karşılarına bir derviş çıkmış ve bu derviş elmayı bölüp ikisine pay etmiş. Birinin bir kızı ve diğerinin de bir oğlu olacağı müjdesini verdikten sonra kıza Zühre, oğlana da Tahir isimlerinin verilmesini istemiş. Bir müddet sonra da padişah bir kız evlat sahibi, veziri ise erkek evlat sahibi olmuş. Beraber büyüyen Tahir ile Zühre birbirlerine aşık olmuşlar. Evlenmek istemişler fakat Zühre’nin annesi evliliklerine karşı çıkmış. Bu evliliğin olmaması için padişahı da ikna etmiş. Tahir ile Zühre artık gizli gizli görüşmeye başlamış ve bunu duyan padişah çok sinirlenerek Tahir’i öldürtmüş. Bu haberi duyan Zühre aşkından kahrolmuş ve sevgilisinin mezarında üzüntüden can vermiş.

3. Prens Edward ve Wallis Simpson

Şimdi ki efsaneleşmiş aşk hikayelerimizde de Prens Edward ve Wallis Simpson var. Tabi bu ikisinin hikayesi destanlaşmış aşklar tarihinde çokta popüler değil. ABD vatandaşı olan Wallis Simpson aslında zengin bir aileye sahip olmasına rağmen maddi sıkıntılar çekiyormuş. İkinci evliliğinde de Prens Edward ile tanışma fırsatını bulmuş. İlk başta iyi birer arkadaş olmuşlar fakat sonradan bu arkadaşlık kuvvetli bir aşka dönüşmüş. Prens Edward bu durumu babasına dile getirmek istediyse de babasıyla konuşamadan babası vefat etmiş. Bu durumda ilk yasal varis olan kendisini kral ilan etmişler. Aynı yıl Wallis sıkıntılı giden evliliğinden boşanmış ancak ABD’li ve iki evlilik yapmış bir kadın olduğu için kraliyet Wallis’i gelinleri olarak istememiş. Prensin bu konuda başka seçeneği kalmamış ve hayatının aşkı için kraliyetten vazgeçmiş bu haberden 6 ay sonra da Wallis ile evlenmiş.

4.Şeker Ahmet Paşa ve Kaya

Destanlaşmış aşkların sonuncusunda ise efsaneleşmiş aşk hikayeleri içerinde yine popüler olan bir hikaye. Padişah 4. Mehmet’in en küçük kızı güzelliği dilden dile dolanan Kaya, daha hayatının baharındayken Şeker Ahmet Paşa ile evlendirilmiş. Evlendirildiği gün kendisi gibi genç, rüyalarını süsleyen birini beklerken karşısında ihtiyar birini görünce hayalleri yıkılmış ve tam 7 sene boyunca da kendisini Paşa’ya teslim etmemiştir. Fakat Ahmet Paşa’nın kendisine olan nezaketi, saygısı ve koşulsuz sevgisi zamanla Kaya’da da büyük bir aşka dönüşmüştür ikisinin daha sonra da bir kız çocukları olmuş.  Fakat ne yazık ki Kaya daha 27 yaşında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken vefat etmiştir. İkisinin birbirlerine olan aşkı da yıllarca dilden dile dolaşmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:Kavramlar

Nasıl Mutlu Olunur?