ÇOCUĞUMUZU KAVGACI OLMAMAYA NASIL İKNA EDERİZ ?

Anne ve babaların çocuk yetiştirirken karşılaştıkları ve başa çıkmada en çok zorlandıkları sorun “kavga” faktörüdür. Özellikle evde kendine rakip gördüğü bir kardeşi veya ondan büyük birisi varsa. Bu ölçüde aradaki dengeyi bulmak biz ebeveynlere düşmektedir.

ÇOCUĞUMUZU KAVGACI OLMAMAYA NASIL İKNA EDERİZ ?

1. Kavga Çocuğun Kendini İspatlamada Önemli Bir Deneyimdir

2. Sorumlulukları Ve Kuralları Belirlemek

a) Görev Defteri

b) Kızgınlık Listesi

3. Yaşanan Problemleri Oyun İle Çözmek

a) Hakem Oyunu

4. Kıskançlık Ve Sahip Olma Haklarını Belirlemek

5. Kavgadan Nasıl Uzak Durabileceğini Anlatma

 

1.BÖLÜM

Kavga Çocuğun Kendini İspatlamada Önemli Bir Deneyimdir

Ailelerin çoğunda hep aynı algı vardır.” Her ne sorun varsa kavga edilmemeli” elbette doğru bir algı olsa da bizim amacımız çocuğumuzu kavgacı olmamaya nasıl ikna etmeliyiz  olmalı. Elbette bu kavgada kendini ispatladıkları, deneyim kazandıkları bir gerçektir. Çocuk kavga esnasında karşısındaki ile fikir ayrılığına düştüğünde bundan nasıl kurtulabileceğini de deneyimsel yol ile öğrenmektedir. Üstesinden gelip bir sonraki yaşanacak benzer olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olacağını gözlemlemektedir bir bakıma. Kendini ispatlamak ve deneyim kazanmak onun için kavgada kazanılan bir ölçüm haline gelmiş bulunmaktadır.

Çocuk kardeşleriyle veya arkadaşlarıyla yaptığı bu kavgalar sırasında başkasına karşı koyabilme ve kendi isteklerini kabul ettirebilme gücünü  dener.  O halde kavga kendini ispatlamada ve kendini kanıtlamada önemli deneyimdir. Ancak kavga tehlikeli boyutlara hakaret boyutuna ulaştığını gözlemlediğiniz durumlarda onlara müdahale etmeniz gerekebilir.

2.BÖLÜM

Sorumlulukları Ve Kuralları Belirlemek

Bildiğiniz üzere ailede kurallar ve sorumluluklar olduğu gibi , arkadaş çevresinde ,okulda da belli başlı sorumluluklarımız ve kurallarımız vardır. Çocukların arasında bu kavgaların yaşanmasındaki  da en büyük sebep ise haklarının ve bunların aşılması durumlarında nasıl davranmaları gerektiklerini bilmediklerinden kaynaklanır. Sorumlulukları ve kuralları belirlemek bu açıdan çok önemlidir.

a)  Görev Defteri 

Evde herkesin sorumlulukları ve kuralları belirlemede birtakım rolleri vardır. Bu rolleri uygularken sırasıyla görev kişisi seçebilirsiniz. Ve sırası gelen o sorumlulukları yerine getirirken bir diğeri de kavgacı olmamayı öğrenmiş olacaktır.

 b) Kızgınlık Listesi 

Kardeşler veya arkadaşlar arasında çıkan problemler hakkında düzenli olarak konuşma imkanı sağlanabilir. Bu konuşmalardan yola çıkarak kavgacı olmamaya ikna etmek için çok güzel bir fırsat yaratabilir. Mesela çocuklarınızla bir liste hazırlayıp çocuğunuz bir diğerine kızdı mı bunu o listeye yazabilir. Daha sonra bu listedeki sorunları karşılıklı olarak okuyup üzerine mini bir toplantı yapılabilir. Göreceksiniz kuralları belirlemek konusunda  etkili olacaktır.

3.BÖLÜM

Yaşanan Problemleri Oyun İle Çözmek

Eğer çocuklar kendi aralarında işbirliği yaparlarsa kavgalar da azalır. Bazı olaylarda problemleri oyun ile çözmek her zaman işe yaramıştır. Çocuğunuzu kavgacı olmamaya ikna etmenin bir diğer alternatif şeklidir aslında oyun. Bu bölümde bununla ilgili bir örnek bulacaksınız.

a) Hakem Oyunu

Evde yaşadığınız veya dışarıda bulunduğunuz bir ortamda şahit olduğunuz anlaşmazlıklar da eğer ki bir arabulucu yoksa o kavga çok daha uzun sürebilir. Bu tür durumlarda çocuklar tarafından benimsenen bir hakem tayin edilebilir. Bu hakem oyunu sayesinde iki tarafta kendini güvende ve kabul görülebilme ihtimalini hisseder. Ve çözüme kavuşması konusunda sabır gösterebilir. Böylelikle çocuğunuzu kavgacı olmamaya oyun yolu ile ikna etmiş olursunuz.

Kıskançlık Ve Sahip Olma Haklarını Belirlemek

 Çocuklar aile ortamında okulda veya dışarıda konum fark etmeksizin sahip oldukları şeyler konusunda (araba, oyuncak, kitap, yeni alınmış bir eşya) kendini bunlardan mahrum etmek istemez. Ve böyle durumlarda kıskançlık dediğimiz dürtü ortaya çıkar. Paylaşmama isteği de denilebilir. Yetişkinler genelde böyle durumlarda devreye girip orta yolu bulmaya çalışsalar da bazen olumlu sonuçlanmayabilir. Bunun için ufak tefek küçük değişiklikler yapabilirisiniz. 

Mesela bir zaman tutup eşit süre verip karşıdakinin süresi bitince diğeri oynayacak gibi objektif bir kural koyarsanız etkili olabilir. Ya da eğer ki tutumları devam edeceğini gözlemlediyseniz “aranızda ki soruna engel olan bu oyuncağı veya nesneyi kaldırıyorum” şeklinde bir davranış kendi içlerinde barışa dönüşebilir. Böylelikle Çocuğunuzu kavgacı bir tutumdan uzak tutmayı başarabilirsiniz.

Kendini Gerçekleştiren Kehanet: Pygmalion Etkisi

Normal Davran Bu Sadece Bir İş Mülakatı