A’DAN Z’YE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Meslek tercihi önemli bir süreçtir. Kişinin kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını iyice tanıyıp mesleğini bu doğrultuda seçmesi gerekir. Çünkü hayatımızın bir döneminden sonra mesleklerimiz isimlerimiz gibi bizimle beraber gelecek bir etikettir. Tabi ki gelişen ülkemizle beraber rağbet gören ve devletin yapı taşı meslekleri vardır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü de bunlardan biridir. Bende Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum bu YKS sınavından sonra üniversite ve bölüm tercihi sürecine giren üniversite adayı arkadaşlarımın sıkça mesajlarını alıyorum gerek sosyal medya gerekse diğer iletişim portallarımdan. Bu yazımda sizlere bölümüm hakkında bilgi vermeyi amaçladım. Siyaset Bilimi nedir? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü nedir? Ne iş yapar? Dersleri ve istihdam alanları nedir bu konular hakkında size bilgi verme niyetindeyim. Şimdi gelin hep beraber Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tanıyalım…

#1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Şimdi size bölümün gelişi hakkında bir kısa bilgi vereyim. Siyaset, kimi kaynaklar da devlet işlerini düzenleme devlet işlerini yürütme sanatı olarak tanımlanır. Osmanlıcada da siyaset ölüm cezalarını uygulanması anlamına gelir. Siyaset Bilimi demekte geçmişten günümüze insan ilişkilerinden, uygarlıkların ortaya çıkışı oradan da devletlerin kuruluşuna kadar olan bütün her şeyi bilimsel olarak inceler. Kitabi bir tanıma ihtiyaç duyarsak Siyaset Bilimi, siyasi teorilerin pratiklerini çok yakından inceleyen, siyasi davranış ve sistemleri alanıyla ilgili olan bir sosyal bilim dalıdır. Kamu Yönetimi ise hükümetlere ait olan karar mekanizmalarının nasıl çalıştığıyla alakalı açıklamalar yapmaya çalışan ve alınan bu kararların  gerçeğe dönüştürülmesi aşamasında lazım olan projelerin yönetimiyle alakalı çalışmalar yapar. Bakıldığı zaman Kamu Yönetimi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüyle aynı isimleri dersleri içinde barındırır fakat ders adlarında benzerlik olsa bile derslerin işleyiş içeriğiyle alakalı farklılıklar vardır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, siyasal ve yönetimsel konuları bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile ilgilenirler. Siyaset Bilimi bünyesinde bulunan siyasi ve politik analizleri yaparlar. Toplum ve devlet arasındaki ilişki ile ilgilenirler. Eskiden Siyaset Bilimi ayrı Kamu Yönetimi ayrı bir bölüm olarak üniversitelerde okutuluyordu. Daha sonra ise iki bölüm birleştirilerek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü doğdu. İki ayrı bölümün özelliğinden beslenerek yoğun programlı ders içeriği ve ders programı ile öğrenci yetiştirmeye başladılar Görüyorsunuz ki Kamu Yönetimi ile farklı daha zengin daha gelişmiş ve çoğunlukla siyaset teorisi ve analizi ile ilgilenen bunu yanında da Kamu Yönetimi bölümünün içeriğiyle beslenerek daha da zenginleşen bir bölüm. Bölüme girmek için ilk öncelikle  ÖSYM tarafından yapılan  YKS sınavının eşit ağırlık bölümünden yeterli puan ve sıralamayı aldıktan sonra tercihlerinizde çeşitli üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tercih listesine yazmanız gerekir. Bütün bu süreçten sonra ÖSYM tarafından üniversitenin Siyasete Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne yerleştirilmeniz gerekir. Bu iki aşamayı geçtikten ve okula kaydınızı tamamladıktan sonra tebrikler artık bizden birisiniz. Bölümümüz hazırlık hariç 4 senelik olmakla beraber mezun olabilmeniz için üniversitenin mezuniyet şartı için gerekli olan krediyi sağlamanız gerekir.

#2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunuz süre boyunca bir çok hukuk ve siyaset dersi ile karşı karşıya gelirsiniz. Bunlar;

 • HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
 • İKTİSATA GİRİŞ
 • MUHASEBE
 • SOSYOLOJİ
 • ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI
 • YABANCI DİL
 • SİYASET BİLİMİ
 • TOPLUM BİLİMİ
 • ANAYASA HUKUKU
 • İLETİŞİM BİLİMİ
 • MEDENİ HUKUK
 • TÜRK DİLİ
 • YÖNETİM BİLİMLERİ
 • ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLAR
 • BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 • UYGARLIK TARİHİ
 • KAMU MALİYESİ
 • BORÇLAR HUKUKU
 • KAMU YÖNETİMİ
 • ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
 • VERGİ HUKUKU
 • KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
 • İDARE HUKUKU
 • MAKRO İKTİSAT
 • MİKRO İKTİSAT
 • SİYASAL VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
 • KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI
 • KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
 • SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ
 • TÜRK YÖNETİM TARİHİ
 • SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM
 • LİDERLİK TEORİLERİ
 • KENT SOSYOLOJİSİ
 • YEREL YÖNETİMLER VE MALİYESİ
 • CEZA HUKUKU
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • SİYASET SOSYOLOJİSİ
 • KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
 • KAMU KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ
 • TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE REFORM
 • HİBRİT TEHDİTLER VE SAVAŞ
 • SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK
 • TÜRK SİYASİ HAYATI
 • SİYASİ TARİH
 • İNSAN HAKLARI HUKUKU
 • TÜRKİYENİN TOPLUM YAPISI
 • KAMU POLİTİKALARI
 • TÜRK SİYASİ TARİHİ
 • İDARE HUKUKU
 • SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE KAMUSAL İHTİYAÇLAR
 • ULUSLARASI ÇEVRE POLİTİKALARI
 • KAMU GÜVENLİĞİ VE İSTİHBARAT
 • DEVLET-İKTİDAR- OTORİTE
 • STKLAR VE DEMOKRASİ
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • SEÇMEN DAVRANIŞI VE SOSYAL MEDYA
 • İDARİ YARGI HUKUKU

Gibi çok çeşitli ve zengin bir ders içeriğine sahiptir. Üniversiteler arasında ders isimlerinde farklılıklar olabilir fakat içerikleri aynıdır. Seçmeli derslerde de üniversiteler arasında farklılık vardır ama genel olarak okutulan dersler bu şekildedir. Nasıl baya havalı değil mi?

#3 Mezuniyet Sonrası İstihdam Olanakları

Evet bölümü kazanmak için ÖSYM tarafından hazırlanan YKS sınavına girdiğiniz. Eşit ağırlık alanından da belirli bir puana ve sıralamaya sahip oldunuz daha sonra da tercih listesine üniversiteleri ve o üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü yazdınız ve tercih sonuçlarında da bir üniversite ve o üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandınız. 4 veya hazırlıkla beraber 5 senenizi başarıyla geçtikten sonra mezun olmaya hak kazandınız. Peki şimdi ne yapacaksınız? Hadi bakalım? Aldık diplomayı ne olacak? ( O cübbe töreninde dürüm şeklinde verilen diplomanız değil bu arada arkadaşlar çoğunlukla içerisinde “Mezuniyet Katılım Belgesi” adında okulunuzun size başarılar ve mutluluklar dilediği aynı zamanda da mezuniyetinizi kutlayan bir belge oluyor  çok soru geliyor bana bununla alakalı).  Sosyal medya ve diğer kullandığım iletişim platformlarımdan tercih döneminde olan aday kardeşlerimden sıkça sorular alıyorum bu mezun olduktan sonra yapılabilecekler hakkında.  Evet şimdi bu konuya da değinelim. Arkadaşlar günümüzde gerek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde gerek başka bölümlerde hatta hayatın genelinde yabancı dil bilmeniz önemli. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde daha geniş kapsamlı bir gelişim bu bölüm hakkında daha fazla seçeneğe sahip olmak istiyorsanız yabancı dil bilmeniz sizin için çok fazla kapının aralanmasına yardımcı olacaktır. Ve sadece okulda sizinle öğretilenlerle sınırlı da kalmamalısınız evet ders programınızı incelediğiniz zaman hukuk ve siyaset ağırlıklı çok zengin ve çok önemli derslerin olduğu bir ders içeriğinin varlığını göreceksiniz ama geri kalan her şey sizin çabanızla olabilecek şeyler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi sosyal bilimlerin dallarından biri olduğu için güzel etkili bir iletişime sahip olmanız ve insanlarla iyi iletişim kurabilmeniz etkili iletişim kurabilmeniz büyük önem arz etmektedir. Üniversite de öğrenci topluluklarına katılmanızı ve bolca arkadaş edinmenizi öneririm. Hem daha eğlenceli bir üniversite hayatınız olur hem de sosyal bir çevreye dahil olmuş olursunuz. Dersinize giren, girmeyen bölümünüzün akademisyenleri ile sohbet etmekten onlara kendinizi tanıtmaktan ve onların tecrübelerini öğrenmek istemekten korkmayın. Emin olun en korktuğunuz hoca bile hevesli bir öğrenci karşısında sohbet etmekten memnun olacaktır. Evet internetten ve yüz yüze konuşma şansım olduğu diğer üniversitelerde ki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi arkadaşlarım hocalarıyla ve sınıfı hakkında bir takım olumlu ve olumsuz durumlardan bahsetti bana ama çekinmeyin bazı durumlar istisnai durumlardır lütfen hocalarınız ile sohbet edin çok güzel sohbetlerin içerisinde kendinizi bulacağınızdan eminim.

#4

Ve sizde gelecekte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi derslerine giren bir akademisyen olmak isterseniz de ilk önce ALES ardından da YDS sınavına girerek aldığınız puanlar doğrultusunda üniversitelerin Yüksek Lisans sınavlarına başvurabilirsiniz sınavı kazandıktan sonrada ilk önce Yüksek Lisans ile başlayıp ardından basamak basamak akademik hayatta yükselerek derslere giren bir akademisyende siz olabilirsiniz. Hukuk derslerini çok seven bu alanda kendisini gören sevgili arkadaşlarım için de Bölge İdare Hakimliğini öneriyorum. İdari Hakimlik sınavlarına girip sınavı kazanmanız doğrultusunda Bölge İdare Mahkemelerinde İdari Hakim olarak görev yapabilirsiniz. Soracak olursanız evet Adli Hakim gibi hakim İdari Hakimde diğer hakimlerle aynı haklara ve aynı unvana sahiptir bir farklılığı yoktur sadece baktığı davalar ve görevli olduğu mahkeme farklıdır. Tabi ki çoğu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisini cezbeden bir dal daha var o da Kaymakamlık. Baya da havalıdır bu arada  Kaymakamlık sınavlarına girip başarılı olunduktan sonra Kaymakam olarak atanırsınız. Dilerseniz KPSS sınavına girip KPSS Alan sınavı ile yüksek dereceli devlet memurluklarına  atanabilirsiniz. Özel şirketlerde de yüksek dereceli yönetici olarak iş başı yapmanız mümkündür. Siyasi Partiler, Bankalarda da iş sahibi olabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeniz doğrultusunda sivil askeri ve bürokrasi alanlarında da istihdamlarınız mevcuttur. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü yapısı itibariyle çok yelpazeli bir bölümdür arkadaşlar benim size saydıklarım en çok bilinenler ve en fazla tercih edilenler. Dünya geliştikçe bu yelpazeye daha fazla alanlar eklenecektir. Tekrar söylüyorum bu saydıklarımın hepsi bölüme giren öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ve bu bölüm hakkında en fazla bilinen istihdam dalları. Tabi köklü bir üniversiteleri tercih etmeniz size daha fazla kapılar aralayacaktır. Köklü bir üniversite hem sosyal hem de akademik alanda size çok fazla destek olacaktır buna şüpheniz olmasın lütfen YKS tercihi yaparken isimli ve köklü üniversiteleri göz önünde bulundurun o üniversiteleri kazanmaya gayret gösterin. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları aynı zamanda Danıştay ve Sayıştay’da uzmanlık ve denetçilik; Bakanlıklarda çeşitli kademelerde yöneticilik ve uzmanlık; teftiş kurullarında müfettişlik; kamu kuruluşları, belediye ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uzmanlık; Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer memurluğu; Rekabet Kurulu vb. üst kurullarda uzmanlık, denetçilik ve müfettişlik; kamu ve özel bankalarda, uluslararası kuruluşlarda uzmanlık, denetçilik ve müfettişlik yapabilir.

Ayrıca mezun arkadaşlarımız , çeşitli sivil toplum örgütlerinde; düşünce kuruluşlarında ve stratejik araştırma merkezlerinde; ulusal ve uluslararası araştırma, danışmanlık ve proje kuruluşlarında; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği vb. uluslararası örgütlerde ve uluslararası temsilciliklerde; politika analisti, siyasi danışman, kamu politikası uzmanı, siyasal iletişim uzmanı, bölge ve politika uzmanı olarak iş bulabilirsiniz.

Evet arkadaşlar ben elimden geldiğince Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hakkında bilgi vermeye gayret gösterdim umarım faydalı olabilmişimdir.  Hepinize iyi çalışmalar diliyorum her şey gönlünüzce olsun…

Kadınları Sigaraya Başlatan İsim: Edward Bernays

SOSYOLOJİ NEDİR? NE İÇİNDİR?